ภาพกิจกรรม
ทำความสะอาดของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
https://www.cmru.ac.th/news/3667-%E0%B8%A1%E0%B8%A3-%E0%B8%8A%E0%B8%A1-%E0%B8%89%E0%B8%B5%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%86%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0
กองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วยพนักงานจ้างเหมาทำความสะอาดของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำถังสเปรย์น้ำผสมยาฆ่าเชื้อตระเวนพ่นละอองน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณห้องเรียน อาคารเรียน และอาคารต่าง ๆ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
โพสเมื่อ : 28 เม.ย. 2563,12:45   อ่าน 2788 ครั้ง