ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายคนึง กาบกันทะ
ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่
    ตุลาคม 2561   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
ปฏิทินกิจกรรม
ไม่มีข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 18/06/2012
ปรับปรุง 06/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 492507
Page Views 689647
แบบสำรวจความคิดเห็น
ความพึงพอใจต่อการใช้ Web Site
Web Site มีความน่าสนใจ
สะดวกในการสืบค้นข้อมูล
ข่าวสารถูกต้อง แม่นยำ
ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน
นำไปใช้ประโยชน์ได้
ดูผลโหวด
ปฏิทินกิจกรรม
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
09 ม.ค. 58 สอบนักเรียนโคว้ต้าเพื่อเข้าศึกษาต่อ
สุภาพ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
10 ม.ค. 58 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
สุภาพ กองพัฒนานักศึกษา
11 ม.ค. 58 ประชุมติดตามงานผู้อำนวยการกอง (13.00 น.)
หอ้งประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคาร 27 / สุภาพ
14 ม.ค. 58 ประชุมคณะกรรมการบูรณะเรือนอนุสารสุนทร (13.00 น.)
ห้องประชุมเอื้องฟ้ามุ่ย ชั้น 2 อาคาร 27 / สุภาพ กองอาคารสถานที่
15 ม.ค. 58 ประชุมกรรมการที่พักอาจารย์ บุคลากร (09.00 น.)
ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคาร 27 / สุภาพ
15 ม.ค. 58 ประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างหอประชุมฯ (13.30 น.)
ห้องประชุมสำนักส่งเสริมวิชาการ / สุภาพ งานพัสดุ กองคลัง
16 ม.ค. 58 พบผู้รับเหมาตรวจสอบระบบไฟฟ้าหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ (10.00 น.)
หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ศูนย์แม่ริม / สุภาพ กองอาคารสถานที่
17 ม.ค. 58 จำหน่ายองค์พระพิฆเนศวร (17.00 น.)
โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด / สุภาพ
18 ม.ค. 58 ร่วมพิธีวันคล้ายวันยุทธหัสถี สมเด็จพระนเรศวร (06.00 น.)
พระสถูปเจดีย์ ต.เมืองงาย / ชุดปกติขาว
21 ม.ค. 58 ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (09.00 น.)
ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 / สุภาพ
14 ก.พ. 58 วันราชภัฏ วันแห่งเกียรติยศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ / สุภาพ กองพัฒนานักศึกษา
25 ก.พ. 58 ถึง 06 มี.ค. 58 สอบกลางภาคเรียน 2/2557
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
04 มี.ค. 58 หยุด(วันมาฆบูชา)
06 เม.ย. 58 หยุด (วันจักรี)
13 เม.ย. 58 ถึง 15 เม.ย. 58 หยุด (วันสงกรานต์)
29 เม.ย. 58 ถึง 08 พ.ค. 58 สอบปลายภาคเรียน 2/2557
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
05 พ.ค. 58 หยุด (วันฉัตรมงคล)
09 พ.ค. 58 ถึง 24 พ.ค. 58 ปิดภาคเรียนที่ 2/2557
22 ก.ค. 58 โครงการอบรมบุคลากรเรื่อง “เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานในสำนักงาน”
การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ความรู้พื้นฐานด้านพลังงานและระบบการจัดการพลังงาน” และ “เทคนิคการอนุรักษ์พลังงานในสำนักงาน” โดยวิทยากร จาก อาจารย์รุ่งกมล  สีหะวงค์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน กระทรวงพลังงาน
ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น ๓ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ / ชุดสุภาพ งานอาคารสถานที่และสาธารณูปการ กองอาคารสถานที่
26 ส.ค. 58 ถึง 27 ส.ค. 58 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการการประกันคุณภาพ บริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน โดยผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)


ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคาร 27 / แต่งกายสุภาพ งานบริหารทั่วไป กองอาคารสถานที่
26 พ.ย. 58 ประเพณียี่เป็งเชียงใหม่
ร่วมสืบสานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ 
เทศบาลนครเชียงใหม่ / ชุดพื้นเมือง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
04 ธ.ค. 58 พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช
สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัย / สุภาพ กองพัฒนานักศึกษา
19 ธ.ค. 58 ถึง 20 ธ.ค. 58 อบรมบุคลากรกองอาคารสถานที่ "ทำงานอย่างไรให้มีความสุข"
กองอาคารสถานที่
26 ธ.ค. 58 ถึง 27 ธ.ค. 58 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถอดแบบและจัดทำราคากลางที่มีประสิทธิภาพ"
กองอาคารสถานที่
14 ก.พ. 59 กองอาคารสถานที่ ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันราชภัฏ 2559

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ นี้ เป็นวันราชภัฏ  เมื่อปี 2535 ในสมัยที่ ฯพณฯ นายอานันท์ ปันยารชุน ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี ได้มีมติให้วิทยาลัยครูทั่วประเทศได้ขยายขอบเขตการจัดการศึกษา ซึ่งแต่เดิมมีลักษณะเป็นวิทยาลัยวิชาชีพเฉพาะทาง ให้สามารถจัดการศึกษาให้กว้างขวางขึ้น กรมการฝึกหัดครูกระทรวงศึกษาธิการ   (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ(สรภ.))จึงนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาของพระราชทานนาม วิทยาลัยครูใหม่ เพื่อเป็นสิริมงคลและเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ก็ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมพระราชทานนามใหม่แก่วิทยาลัยครูทุกแห่งว่า  "สถาบันราชภัฏ"  เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2535 นับเป็นสิริมงคลและเป็นเกียรติสูงสุดแก่สถาบันราชภัฏและต่อมาในวันที่ 6 มีนาคม 2538 ได้มีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน              พระบรมราชานุญาต ให้อัญเชิญตราพระราชลัญจกรส่วนพระองค์ เป็นตราประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ เป็นสิ่งที่นำความภาคภูมิใจสูงสุดมาสู่ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

        พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานนาม " ราชภัฏ " และตราประจำมหาวิทยาลัย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและเกียรติยศสูงสุดแก่ชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วพระราชอาณาจักร โดยนาม " ราชภัฏ หมายความว่า เป็นคนของพระราชา"

ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคาร 27 / การแต่งการ ชุดสูทมหาวิทยาลัยฯ สำนักงานอธิการบดี
01 พ.ค. 59 วันครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2559
เวลา 06.39 น. เริ่มพิธีขึ้นท้าวทั้ง 4 เวลา 06.59 น. พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ 99 รูป เวลา 07.59 น.  พิธีสักการะและพิธีบวงสรวง ประกอบด้วยพิธีสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ณ ชั้น 15  อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ พิธีสักการะพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย และบวงสรวงพระพิฆเนศวร รุ่น 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ ศาลาพระพุทธจตุรทิศ และพิธีบวงสรวงพระพิฆเนศวร ณ ลานมณฑปพระพิฆเนศวรพิธีสืบชะตาหลวง ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา และถวายภัตตาหารเพล ณ มณฑลพิธีสนามฟุตบอล, พิธีทำบุญทักษิณานุปทานแก่ผู้ล่วงลับ ณ มณฑลพิธีสนามฟุตบอล และพิธีมอบรางวัลพระพิฆเนศวร และรางวัลบุคลากรผู้มีจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
02 พ.ค. 59 ถึง 15 เม.ย. 59 มหาวิทยาลัยกำหนดจัดสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2/2558
มหาวิทยาลัยกำหนดจัดสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2/2558  ระหว่างวันที่ 2-15 พฤษภาคม 2559  ซึ่งนักศึกษาสามารถตรวจสอบตารางสอบได้ที่ระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา...http://www.academic.cmru.ac.th/information/_site/index.php 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
12 ส.ค. 60 วันแม่แห่งชาติ
14 ส.ค. 60 วันหยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ
02 ก.ย. 60 โครงการปลูกต้นไม้และปล่อยปลาถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเจริญพระชันษา 60 ปี
ศูนย์แม่ริม / สุภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม
16 ก.ย. 60 ถึง 17 ก.ย. 60 โครงการพัฒนาบุคลากร สำนักงานอธิการบดี
เบลล์ วิลล่า รีสอร์ท (Belle Villa Resort) อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานอธิการบดี
18 ก.ย. 60 พิธีเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ 2560
ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร 90 ปีราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
23 ก.ย. 60 งานเลี้ยงมุฑิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
13 ต.ค. 60 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ร.9)
วันหยุด
23 ต.ค. 60 วันปิยมหาราช
วันหยุด
26 ต.ค. 60 วันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
03 พ.ย. 60 วันลอยกระทง
05 ธ.ค. 60 วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
10 ธ.ค. 60 วันรัฐธรรมนูญ
11 ธ.ค. 60 วันหยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
วันหยุด
31 ธ.ค. 60 ถึง 01 ม.ค. 61 หยุดวันสิ้นปี และวันขึ้นปีใหม่
กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  50300  โทรศัพท์ 053-885380 โทรสาร 053-885385