ทะเบียนครุภัณฑ์มหาวิทยาลัย
ทะเบียนครุภัณฑ์มหาวิทยาลัยก่อนปีงบ 54 (ฉบับสมบูรณ์) (ปรับปรุง ณ 14 ก.ย. 2564)
ทะเบียนครุภัณฑ์มหาวิทยาลัยเริ่มปีงบประมาณ 2554 (ฉบับสมบูรณ์) (ปรับปรุง ณ 14 ก.ย. 2564)
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 827 KB
ทะเบียนครุภัณฑ์มหาวิทยาลัยเริ่มปีงบประมาณ 2555 (ฉบับสมบูรณ์) (ปรับปรุง ณ 14 ก.ย. 2564)
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 660 KB
ทะเบียนครุภัณฑ์มหาวิทยาลัยเริ่มปีงบประมาณ 2556 (ฉบับสมบูรณ์) (ปรับปรุง ณ 14 ก.ย. 2564)
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.25 MB
ทะเบียนครุภัณฑ์มหาวิทยาลัยเริ่มปีงบประมาณ 2557 (ฉบับสมบูรณ์) (ปรับปรุง ณ 14 ก.ย. 2564)
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 539.5 KB
ทะเบียนครุภัณฑ์มหาวิทยาลัยเริ่มปีงบประมาณ 2558 (ฉบับสมบูรณ์) (ปรับปรุง ณ 14 ก.ย. 2564)
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 670.5 KB
ทะเบียนครุภัณฑ์มหาวิทยาลัยเริ่มปีงบประมาณ 2559 (ฉบับสมบูรณ์) (ปรับปรุง ณ 14 ก.ย. 2564)
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 792.22 KB
ทะเบียนครุภัณฑ์มหาวิทยาลัยเริ่มปีงบประมาณ 2560 (ฉบับสมบูรณ์) (ปรับปรุง ณ 14 ก.ย. 2564)
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 667.78 KB
ทะเบียนครุภัณฑ์มหาวิทยาลัยทะเบียนครุภัณฑ์มหาวิทยาลัยเริ่มปีงบประมาณ 2561 (ฉบับสมบูรณ์) (ปรับปรุง ณ 14 ก.ย. 2564)
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.02 MB
ทะเบียนครุภัณฑ์มหาวิทยาลัยทะเบียนครุภัณฑ์มหาวิทยาลัยเริ่มปีงบประมาณ 2562 (ฉบับสมบูรณ์) (ปรับปรุง ณ 14 ก.ย. 2564)
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 605.92 KB
ทะเบียนครุภัณฑ์มหาวิทยาลัยเริ่มปีงบประมาณ 2563 (ฉบับสมบูรณ์) (ปรับปรุง ณ 14 ก.ย. 2564)
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 431.69 KB
ทะเบียนครุภัณฑ์มหาวิทยาลัยเริ่มปีงบประมาณ 2564 (ปรับปรุง ณ 14 ก.ย. 2564)
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 235.67 KB
ทะเบียนครุภัณฑ์มหาวิทยาลัยเริ่มปีงบประมาณ 2565 (ข้อมูล ณ 15 ก.ย. 2565)
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 410.83 KB