สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
    >>ดาว์นโหลดไฟล์ปีงบประมาณ 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
  >> ดาว์นโหลดไฟล์ปีงบประมาณ 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
  >>ดาว์นโหลดไฟล์ปีงบประมาณ 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
  >>ดาว์นโหลดไฟล์ปีงบประมาณ 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
  >>ดาว์นโหลดไฟล์ปีงบประมาณ 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
>> ดาว์นโหลดไฟล์ปีงบประมาณ 2566