ข่าวประชาสัมพันธ์
มร.ชม. ประชุมคณะกรรมการประเมินการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาฯ ครั้งที่2 เสนอแผนการพลิกโฉมของมหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี สู่ความทันสมัย เพิ่มโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกช่วงวัย

มร.ชม. ประชุมคณะกรรมการประเมินการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาฯ ครั้งที่2 เสนอแผนการพลิกโฉมของมหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี สู่ความทันสมัย เพิ่มโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนทุกช่วงวัย....อ่านเพิ่มเติม

โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 2564,08:50   อ่าน 560 ครั้ง