กองอาคารสถานที่เป็นหน่วยงานที่มุ่งมั่นให้บริการ สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยภายใต้กระบวนการบริหารจัดการที่ดี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ แนะแนวทางการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แก่นักเรียนโรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ 25 ก.พ. 66
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ผนึกกำลัง มุ่งพัฒนาด้านวิชาการควบคู่การพัฒนาชุมชน จับมือโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ ร่วม MOU พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี 25 ก.พ. 66
บัณฑิตวิทยาลัย มร.ชม. เชิญร่วมชมนิทรรศการ ผลงานการปฏิบัติการสอนวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 25 ก.พ. 66
นิเทศศาสตร์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมรู้ทันสื่อและป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ณ โรงเรียนสันกำแพง 25 ก.พ. 66
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมก่อนการคัดเลือกเป็นนักศึกษาทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2565 05 ก.พ. 65
การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2565 05 ก.พ. 65
คณะผู้บริหารและคณาจารย์ มร.ชม. เข้าสวัสดีปีใหม่ ท่านกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ 05 ก.พ. 65
บัณฑิตวิทยาลัย มร.ชม. ร่วมกับ วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพชุมชนอบรมวิชาชีพระยะสั้น 2 หลักสูตร 23 ส.ค. 64
มร.ชม. จัดพิธีถวายราชสดุดีพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย เนื่องในโอกาสวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2564 23 ส.ค. 64
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ สถานทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย และ สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจำเชียงใหม่ จัดการบรรยายพิเศษ รูปแบบออนไลน์ ในหัวข้อ Education in the U.S. 23 ส.ค. 64
ข่าวสารประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ แบบมีเงื่อนไข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 ก.ย. 63
ประกาศคัดเลือกผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหารและอาหารว่าง ภายในศูนย์อาหารเวียงบัว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 21 ก.ย. 63
ประกาศให้เช่าพื้นที่ ณ อาคาร 70 ปี ชั้นที่ 1 (ครั้งที่ 2) 10 ก.ย. 63
ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แบบมีเงื่อนไข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 ส.ค. 63
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย พร้อมติดตั้งสำหรับหอพักนักศึกษา หลังที่ ๑ พื้นที่ศูนย์แม่ริม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 มิ.ย. 63
ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 29 มิ.ย. 63
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่องรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันสุขภาพและอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ ประจำปี 2563 29 มิ.ย. 63
การประมูลขายทอดตลาดหนังสือชำรุดและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน ๗,๔๐๘ เล่ม 29 มิ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา กลุ่มที่ 3 (อาคาร G และอาคาร H) ศูนย์แม่ริม (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 29 มิ.ย. 63
ร่างขอบเขตงาน (TOR) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบหอพักนักศึกษา หลังที่ ๒ พร้อมติดตั้ง ณ อาคารหอพักนักศึกษาหลังที่ ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พิื้นที่ศูนย์แม่ริม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03 มี.ค. 63
ภาพกิจกรรม
โครงสร้างหน่วยงาน
รอบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่
ผู้บริหาร

นายคนึง กาบกันทะ
ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่
โทร. 093-2798574
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ลิงค์ภายใน
กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
202  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  50300  โทรศัพท์ 053-885380 โทรสาร 053-885385